BOS / ENG

Omogućavanje odlazećim i dolazećim studentima da iskuse život i rad u drugoj zemlji. Provedite Vaše ljeto putujući i obavljajući plaćenu praksu uz pomoć lokalnog komiteta koji će Vam obezbijediti smještaj i program za upoznavanje države koju izaberete.

Davanje prilike domaćim kompanijama da razviju nove internacionalne kontakte kroz zapošljavanje nekih od najboljih studenata u svijetu. Zapošljavanje internacionalnog studenta je izvanredan nacin da kompanija unaprijedi svoju internacionalnu mrežu i razvije kontakte sa kompanijama i univerzitetima u čitavom svijetu.

"Usavršite svoje znanje kroz praksu, proputujte, upoznajte nove ljude i kulture, budite dio IAESTE tima!"


Kerim Karajko, Predsjednik

"IAESTE je za mene idealan trening za jednog inžinjera da razvije svoje profesionalne i poslovne vještine, da popuni sve one rupe koje je imao tokom školovanja uz mnoštvo druženja sa različitim ljudima."


Zlatan Ajanovic, Alumni

SPONZORI